8 Урок: العين والغين


Вни­ма­тель­но про­чти­те, за­тем про­слу­шай­те аудио файл и пов­то­ри­те не­сколь­ко раз.

comments powered by HyperComments

mashallah
2016-06-28 21:37:11
gul huwallahu ahad allahu samad lam yalid va lam yulad va lam yakullahu kufuvan ahad